Estatuts

VISITA LA WEB DEL CANAL DE TV    tac12

Registre

banner slide1

Estatuts del Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona

  • Estatuts legals del Consorci

    Estatuts Del Consorci Per A La GestiÓ De La TelevisiÓ Digital Terrestre Del Camp De Tarragona (Tacoalt) El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona(TACOALT) és…
  • Estatuts de formació dels Consorci

    Estatuts. Aprovació definitiva i creació d'un ens (2008) Estatuts. Aprovació definitiva de modificació (2015)