Estatuts Del Consorci Per a La Gestió De La Televisió Digital Terrestre Del Camp De Tarragona (Tacoalt)

.
Modificació estatuts 2018

 

Modificació estatuts 2015

 

Estatuts inicials

 

Estatuts 2008 creació d'un ens